Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> centrum leren en werken > leren > veel gestelde vragen >

 . 

Veel gestelde vragen

Vaak gestelde vragen over je statuut

Wat met de studietoelage?
Iedereen in het deeltijds onderwijs kan een studietoelage krijgen van de overheid, of je nu een tewerkstelling hebt of niet.  Hoeveel hangt af van je loon, kinderen ten laste, … 
Op het nummer 1700 kan je meer uitleg krijgen.  Heb je graag hulp bij het invullen ervan, kan je terecht op de school. Je kan de studietoelage verliezen als je meer dan 30 halve dagen afwezig bent op school, 
tijdens het voortraject, brugproject of op je werkplaats.

Hoe zit het met de kinderbijslag? 
Zolang je leerplichtig bent (einde schooljaar van het jaar waarin je 18 wordt) blijft het recht op kinderbijslag steeds doorlopen (tot 31 aug.), wat je ook verdient.
Als je na de leerplicht verder deeltijds onderwijs volgt en je niet meer dan 509,87 euro (bruto) verdient per maand, blijft het recht op kinderbijslag eveneens bestaan.
Als je thuis meehelpt in het bedrijf blijft het recht op kinderbijslag eveneens bestaan zolang je regelmatige leerling bent in het deeltijds onderwijs.

Moet ik een eigen ziekenboekje hebben?
Geen werk GEEN eigen ziekteverzekering (die van je ouders).
Brugproject en IBO GEEN eigen ziekteverzekering (die van je ouders).
Industriële leerovereenkomst WEL een eigen ziekteverzekering.
Deeltijds arbeidscontract WEL een eigen ziekteverzekering.

Wat is een startbonus?
Het is een extraatje dat je van de overheid krijgt omdat je een tewerkstelling hebt.

Hoeveel?
500 EUR op het einde van het eerste en het tweede opleidingsjaar.
750 EUR op het einde van het derde jaar opleiding.
Wat moet je doen om deze te krijgen?
geen 18 jaar zijn;
een opleidings- , een arbeidsovereenkomst of beroepsinlevingsovereenkomst hebben (bij IBO-contract krijg je geen startbonus);
een brugproject hebben;
slagen in het opleidingsjaar.

 

 

 


Heb ik nog vakantie?
Wanneer je werkt:
Ons sociaal zekerheidssysteem geeft je recht op vakantiedagen + extra loon (= vakantiegeld).  Het aantal dagen dat je recht hebt op vakantie wordt bepaald op basis van de gepresteerde arbeidsdagen tijdens het vorige jaar.
Bijvoorbeeld: Je begint te werken op 1 september 2012. Je kan pas vakantiedagen krijgen in 2013.  Het aantal dagen vakantie dat je krijgt wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je in 2012 hebt gewerkt. 
In dit voorbeeld zijn dat ca. 40 werkdagen (september, oktober, november, december).  Dit komt overeen met 3 vakantiedagen. In 2013 heb je recht op meer vakantiedagen vermits je het voorgaande jaar hebt gewerkt (deeltijds), nl. 138 dagen. Dit komt overeen met 10 vakantiedagen.

Wanneer je een brugproject hebt:
Tijdens de maanden juli en augustus gaat het brugproject niet door. Je bent vrij maar je hebt ook geen loon. Tijdens de korte verlofperiodes tijdens het schooljaar, moet je gaan werken. Bijvoorbeeld het Paasverlof of de herfstvakantie

Wanneer je een voortraject hebt:
Het voortraject is gelijklopend met de school , wanneer er schoolvakanties zijn, is er ook geen voortraject.

Mag ik een vakantiejob doen?
Als je een deeltijdse overeenkomst hebt of een ILW kan je in de vakantieperiodes die in de duur van het contract vallen GEEN vakantiejob doen,  niet in hetzelfde bedrijf en ook niet in een ander bedrijf. Als je een voortraject hebt mag je WEL een vakantiejob uitoefenen.

Blijf ik ten laste van mijn ouders?
Woon je nog thuis en bedraagt je netto belastbaar inkomen 2890 euro of meer, dan ben je fiscaal niet meer ten laste van je ouders.  Voor een alleenstaande ouder wordt het bedrag opgetrokken tot 4170 euro. Voor de meest recente bedragen contacteer je best de belastingen.

Moet ik belastingen betalen?
Je zal zelf een belastingsaangifte moeten indienen.  Dat wil echter niet zeggen dat je belastingen zal moeten betalen.  Het belastingsvrij minimum bedraagt 6830 euro.JOkwadraat