Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> centrum leren en werken > aan het werk > een tewerkstelling >

 . 

Een tewerkstelling

Een jongere kan op verschillende wijzen tewerkgesteld zijn:
met een leerovereenkomst (WLC, ILW, JLW);
met een deeltijds arbeidscontract (DAC);
met een opleidingsovereenkomst in een brugproject;
als thuishelper;
met een IBO-overeenkomst;
met een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO);
Elk van deze contracten houdt een verschillend statuut en verschillende financiële aanmoedigingen in. 
De trajectbegeleider helpt je door de bomen het bos te zien.

De leerovereenkomst?
De leerovereenkomst is een deeltijdse opleiding op de werkvloer bij een patroon, gecombineerd met een deeltijdse opleiding in een centrum. Het is een overeenkomst voor een bepaalde tijd.

Deze jongeren ontvangen een maandelijkse leervergoeding die schommelt volgens leeftijd, van € 471 voor een 15-jarige, € 515,3 voor een 16-jarige, € 559,6 voor een 17-jarige, € 603,7 voor een 18-jarige tot € 692,1 voor een 20-jarige.

Sommigen ontvangen een verlaagde vergoeding: zij ontvangen voor een korte periode twee derde van de bedragen hierboven. RSZ-bijdragen zijn enkel verschuldigd voor jaarlijkse vakantie (niet voor leerling-bedienden) en in bepaalde gevallen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Een deeltijds arbeidscontract?
Daar waar nog geen leerovereenkomsten mogelijk zijn, is het nodig gewone deeltijdse arbeidscontracten af te sluiten.

Deze arbeid geeft recht op een minimum loon afhankelijk van de sector of de leeftijd.  Voor de lonen zijn ook aanzienlijke verminderingen inzake sociale zekerheidsbijdragen voorzien.

Thuishelper
Een jongere mag naast zijn schooldagen in het CLW, thuis meehelpen in het bedrijf en er is dan geen sprake van een arbeidscontract.  Dit mag enkel in een éénmanszaak (dus geen NV, BVBA, VZW, PVBA) en er is een familiale band met de zaakvoerder  (vader, moeder, broer, zuster, oom of tante). bv. een zoon die zijn vader helpt op het ouderlijk landbouwbedrijf.

IBO 
Dit is een overeenkomst tussen de werkgever, VDAB en de werknemer.  De werkgever geeft een opleiding gedurende één, drie of zes maanden tot één jaar.  Daarna is de werkgever verplicht de werknemer in dienst te nemen met een contract van onbepaalde duur.  De opleiding is minimum halftijds. De werknemer ontvangt een normale verloning, de verplaatsingsonkosten worden vergoed.  De werkgever verzekert de werknemer tegen arbeidsongevallen.

Beroepsinlevingsovereenkomst
Het is een overeenkomst waarbij een leerling in het kader van zijn opleiding bepaalde kennis of vaardigheden verwerft bij de overheid als werkgever  door het uitvoeren van arbeidsprestaties.JOkwadraat