Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> eerste graad > het eerste leerjaar > eerste leerjaar A >

 . 

Eerste leerjaar A

Het 1ste leerjaar A is voor leerlingen die een getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebben. De nadruk ligt hier op de 28 lesuren gemeenschappelijke vorming, vooral theoretische vakken die voor iedereen dezelfde zijn. Daarnaast mag je een pakket van 4 lesuren kiezen. Wie slaagt, mag overgaan naar het 2de leerjaar A.

Gemeenschappelijke vorming

  Godsdienst 2
  Nederlands 5
  Frans 4
  Wiskunde 4
  Aardrijkskunde 2
  Natuurwetenschappen 2
  Techniek 2
  Plastische opvoeding 2
  Lichamelijke opvoeding 2
  Geschiedenis 1
  Muzikale opvoeding 1
  Sociale activiteiten 1

Voor Nederlands, Frans en wiskunde kunnen leerlingen individueel bijkomende uitleg krijgen.

Keuzepakketten

  Pakket 1
Klassieke studies
Latijn
4
  Pakket 2
Technologie en biowetenschap
Technische activiteiten
Agro- en biotechnieken
Aanvulling wiskunde
2
1
1
  Pakket 3
Wetenschap en economie

Wetenschappelijke activiteiten
Economie
Aanvulling wiskunde
2
1
1

De keuzepakketten laten je kennismaken met latere interessedomeinen en studierichtingen.


Uitleg bij de keuzepakketten:

 
Pakket 1: klassieke studies
Wie veel interesse heeft voor talen en oude culturen en ijverig en veel studeert, kan voor het pakket Latijn kiezen. Wie later Latijn wil studeren, moet er in het 1ste jaar mee starten.

 

Pakket 2: technologie en biowetenschap
Dit pakket omvat twee delen:

 
in biowetenschap bestudeer je het leven, de natuur, het milieu, planten en dieren. Deze lessen gaan in het labo door.
 

in het vak technische activiteiten staat het technologisch proces centraal. Je leert er hoe je een werkstuk moet voorbereiden, uitvoeren en opmeten. In elke fase van het technologisch proces zal je leren hoe de computer je werk kan ondersteunen.

 

In het uur aanvulling wiskunde krijg je meer uitleg en oefeningen, geen nieuwe leerstof.

 
Pakket 3: Wetenschap en economie
Dit pakket omvat ook twee delen:
 
in economie leer je hoe de overheid, bedrijven, banken, gezinnen ... hun rol spelen om de welvaart te vergroten.
 
in wetenschappelijke activiteiten ga je met proeven allerlei natuurverschijnselen bestuderen: uitzetten en krimpen van stoffen, oplossingen zoeken voor water- en luchtverontreiniging ... ICT ondersteunt zowel het wetenschappelijk als het economisch denken.
 

In het uur aanvulling wiskunde krijg je meer uitleg en oefeningen, geen nieuwe leerstof.
 

 


JOkwadraat