Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> eerste graad > structuur secundair onderwijs in dia >

 . 

De structuur van het secundair onderwijs in DIA

In de 1ste graad nemen de leerlingen een gemeenschappelijke start. Hier ondervinden zij waar ze aanleg en interesse voor hebben. Geleidelijk banen zij zich een weg naar de juiste studierichting in het 3de jaar.

Vanaf de 2de graad kiezen de leerlingen een richting uit één van de vier interessedomeinen. Ze kiezen voor economie en handel, klassieke studies, wetenschappen of voor technologie.

Bij aanvang van de 3de graad vervolgen de leerlingen de richting van de 2de graad of schakelen over naar een richting die hierbij aansluit.
De studierichtingen vanaf de 2de graad zijn onderverdeeld in vier niveaus.

Niveau 1:
Deze studierichtingen hebben een hoog theoretisch niveau. Ze bereiden leerlingen voor op alle vormen van hoger onderwijs, zowel academische als professionele bachelor en master.
Niveau 2:
In deze studierichtingen ligt de nadruk op een theoretische, technische vorming met een beperkte praktische ondersteuning. Deze vorming dient als voorbereiding op een brede waaier van professionele bacheloropleidingen.
Niveau 3:
Deze studierichtingen zijn bedoeld voor leerlingen met een grote praktische interesse en aanleg. De praktijklessen worden ondersteund door de technische vakken en de algemene vakken. Hier worden technici gevormd. Zij kunnen zich verder bekwamen in een 7de specialisatiejaar of een graduaatsopleiding.
Niveau 4:
In deze studierichtingen staat het "doen" centraal. De algemene vorming komt aan bod in het project algemene vakken. De leerlingen krijgen via trajecten en modules een hoogstaande beroepsopleiding.

JOkwadraat