Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> eerste graad > het tweede leerjaar > tweede leerjaar A > optie moderne wetenschappen >

 . 

Moderne wetenschappen

  economie (2u.)
  wetenschappelijk werk (3u.)
  tekstverwerking (2u.)


In de lessen economie (socio-economische initiatie) leer je hoe de overheid, gezinnen, bedrijven, banken, consumenten (wij allen dus) hun rol spelen om de welvaart te behouden en te vergroten. Economie is boeiend omdat we in ons dagelijks leven zo veelvuldig te maken hebben met het begrijpen en oplossen van socio-economische problemen (werkloosheid, de intrestvoet, inflatie …).
We bestuderen ons consumentengedrag: het koopgedrag en uitgavenpatroon van jongeren, hoe de prijs tot stand komt, het gebruik van betaalmiddelen, verkooppunten voor jongeren en het consumeren van buitenlandse producten. We leren over onze gezinnen, over het leven in een gezin, rijk en arm, over inkomsten en uitgaven … Ook de gemeenschap waarin wij leven komt aan bod: onze school, onze gemeente, België als federatie, Europa en onze wereld.

In de lessen wetenschappelijk werk maak je kennis met allerlei wetten en wetmatigheden die voorkomen in de natuur. Actief en onderzoekend leren staat centraal: zelf doen, zelf formuleren, zelf evalueren. Je ziet onmiddellijk bindingen met de realiteit, je ziet waar alles toegepast wordt.
We leren over de indeling van de stoffen, over zinken, zweven en drijven, over elektriciteit, over licht en kleur, over kracht en druk. Ook mobiliteit en milieu komen via projecten aan bod.

Bij de lessen tekstverwerking maak je gebruik van de computer om teksten te verwerken. Je leert teksten typen en schikken.
We maken kennis met het computersysteem, de apparatuur en de programmatuur. We leren efficiënt typen: het tienvingersysteem, blindtypen, ritmisch typen en natuurlijk foutloos typen. We hebben aandacht voor de juiste lichaamshouding en de juiste aanslag.

In deze optie maak je kennis met de specifieke inhoud van volgende richtingen in het derde jaar:

economie
wetenschappen
handelJOkwadraat