Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> opvoedingsproject >

 . 

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waar mensen met elkaar samenleven
elkaar bemoedigen en inspireren
tot fijn menselijk en christelijk handelen.
Dat is de school
waar elke leerkracht elke leerling positief benadert,
waar men luistert naar de vragen van leerlingen
en waar men geen vooroordeel heeft
tegenover wie dan ook.
Dat is de school
waar lief en leed wordt gedeeld
waar men zich gesteund en getroost voelt in donkere dagen.
De school waarvan ik houd

Dat is de school
waarvan directie en leerkrachten
zich bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen
en dat ook zij ‘maar’ mensen zijn.
Dat is de school
die eerlijk aan haar leerlingen zegt:
wij zijn samen onderweg,
directie, leerkrachten en leerlingen
naar een gemeenschappelijk doel
Dat is de school
die elke leerling, ook als hij verloren loopt,
helpt om terug het rechte pad te vinden
in plaats van hem uit te stoten.De school waarvan ik houd

Dat is de school
die ervan overtuigd is en het in daden bewijst
dat Jezus van Nazareth de gids is
in het dagelijks schoolgebeuren,
en dat het evangelie de inspiratiebron is voor
de begeleiding en opvoeding van jongeren.
Dat is de school
die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht
die voortdurend aan vernieuwing toe is.
Dat is de school
die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren
maar die gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes.

De school waarvan ik houd

Dat is de school
waar openheid en vertrouwen heerst
waar gezonde kritiek een zegen is voor het schoolgebeuren.
Dat is de school
die zich méér zorgen maakt over haar leerlingen
die niet meekunnen, die niet slagen,
dan uitpakt met het aantal geslaagden.
Dat is de school die méér spreekt over
een liefdevolle God dan over zijn geboden en verboden,
méér over levenswaarden dan over punten,
méér over inzet dan over carrière.


De school waarvan ik houd

Dat is de school
die méér gevoelig maakt voor het goede dan voor het kwade
méér voor wat toegelaten is dan voor wat verboden werd,
méér voor de wereld en haar problemen
dan voor louter schoolse problemen.
U kunt houden van een andere school
met een ander gelaat, met een ander karakter.
Ik echter hou van de school zoals ik ze beschreef,
omdat dit voor mij de enige manier is
om in haar een evangelisch gelaat te zien.


JOkwadraat