Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

> Tweede en derde graad >

 . 

Deze digitale schoolbrochure bevat heel wat informatie over de studiemogelijkheden in onze school. Deze korte inleiding wil je hierin wegwijs maken.

Interessedomeinen

In het Damiaaninstituut kies je in de eerste plaats voor wat je graag doet. Dit betekent dat je na het 2de leerjaar A kiest voor één van de VIER interessedomeinen.

ECONOMIE-HANDEL - KLASSIEKE STUDIËN - WETENSCHAPPEN - TECHNOLOGIE


Niveaus

De studierichtingen zijn onderverdeeld in vier niveaus.

Niveau 1: THEORETISCH
Deze studierichtingen hebben een hoog theoretisch gehalte. Zij bereiden leerlingen voor op alle vormen van hoger onderwijs, zowel academische als professionele bachelor- en masteropleidingen.
Niveau 2: TOEGEPAST THEORETISCH
In deze studierichtingen ligt de nadruk op een theoretisch, technische vorming met een beperkte praktische ondersteuning. Deze vorming dient als een voorbereiding op een brede waaier van professionele bacheloropleidingen.
Niveau 3: TECHNIEKEN
Deze studierichtingen zijn bedoeld voor leerlingen met grote praktische interesse en aanleg. De praktijklessen worden ondersteund door de technische en algemene vakken. Hier worden technici gevormd. Zij kunnen zich verder bekwamen in een 7de specialisatiejaar of een graduaatsopleiding.
Niveau 4: BEROEPSOPLEIDING
In deze studierichtingen staat het “doen” centraal. De algemene vorming komt aan bod in het Project Algemene Vakken. De leerlingen krijgen via trajecten en modules een hoogstaande beroepsopleiding die hen voorbereidt op de werkvloer.JOkwadraat