Vernieuwd studieaanbod in de tweede graad

DIA als sterke STEM-school

Bij DIA ligt de focus op een onderzoekende en probleemoplossende wetenschappelijk-technische houding. Innovatie en het toepassen van nieuwe technologieën en ontwikkelingen vormen het middelpunt van de lessen op onze school.
 
Binnen dit studiedomein onderscheiden we 3 diverse leerlingenprofielen: van de pionier die zich baseert op wiskundige modellen en fysische wetten tot de innovator die de wetenschappen gebruikt om toegepaste problemen op te lossen en tenslotte de expert die praktijkgericht projecten realiseert.
 
DIA heeft een jarenlange en sterke traditie om jongeren op te leiden in deze sectoren. Onze kracht is dat we dit ideaal realiseren op verschillende niveaus: zo is er voor iedereen een plaats in onze school.

STEM logo

Wij STEM-en op jouw toekomst
Science - Technology - Engineering - Mathematics

Matrix - onderwijshervorming

De studierichtingen worden in een duidelijk schema (matrix) gegoten, waarin alle richtingen zijn gerangschikt volgens studiedomein, onderwijsvorm en finaliteit.

Studiedomeinen groeperen de studierichtingen per interessegebied. Er zijn 8 studiedomeinen:

 • Economie en organisatie
 • Taal en cultuur
 • Kunst en creatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Land- en tuinbouw
 • Voeding en horeca
 • Sport
 • STEM

DIA focust zich vooral op het studiedomein STEM.

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn 3 mogelijkheden:

DOORSTROOMFINALITEIT (D)

Het zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar het hoger onderwijs of naar academische en professionele bacheloropleidingen, die kunnen leiden tot een masteropleiding.

Er is een onderscheid tussen domeinoverschrijdende en domeingebonden studierichtingen, al naargelang de mogelijkheden tot verder studeren buiten of binnen het domein.

DUBBELE FINALITEIT (D/A)

Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen   (= HBO5-opleidingen).

ARBEIDSMARKTFINALITEIT (A) 

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (= HBO5-opleidingen) of om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
 

 

Ons aanbod

DIA biedt in de doorstroomfinaliteit de domeinoverschrijdende richtingen Natuurwetenschappen en Economische Wetenschappen aan en de domeingebonden richtingen Technologische Wetenschappen, Biotechnologische Wetenschappen en Bouwwetenschappen. In de dubbele finaliteit geven de studierichtingen Biotechnieken, Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken, Voertuigtechnieken en Houttechnieken je theoretisch-praktische perspectieven. In de arbeidsfinaliteit vind je werk via de studierichtingen Hout, Mechanica en Elektriciteit. Daarnaast kan je ook terecht in enkele duale richtingen (zie aanbod Centrum Duaal Leren & Werken).

Innovatie en STEM zijn de toekomst.
Wetenschappelijk-technologische kennis biedt werk.
DIA maakt jouw toekomst, al generaties lang.
Doorstroomfinaliteit - domein economie & organisatie - domeinoverschrijdend

Economische Wetenschappen

Bedrijvig en ondernemend in economie

Je wilt je verdiepen in...

 • probleemoplossend denken
 • talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits): niet alleen om te communiceren maar ook om ze kritisch te bestuderen
 • wiskundige abstracte begrippen
 • de wereld begrijpen in al zijn aspecten

Je houdt van...

 • een brede algemene vorming
 • de (economische) actualiteit en geschiedenis in binnen- en buitenland
 • de werking en de invloed van bedrijven en economie
 • studeren
Lessentabel Economische Wetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

3u

2u

Frans

4u

4u

geschiedenis

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

5u

5u

natuurwetenschappen

3u

3u

economie

4u

4u

TIP (taal in praktijk)

1u

--

Duits

--

1u

project Einstein**

--

2u

* De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**Project Einstein: de grootste wetenschappelijke denker van de 20ste eeuw zet je aan het werk om samen de meest originele oplossingen te zoeken voor de meest ongewone vragen in de wondere wereld van natuurkunde, mechanica, energie, en zoveel meer.


Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeinoverschrijdend

Natuurwetenschappen

Slim in wetenschap

Je wilt je verdiepen in...

 • wiskundige abstracte begrippen
 • probleemoplossend denken
 • de wondere wereld van de wetenschap
 • talen en algemene vorming

Je houdt van...

 • op exploratie gaan in de wereld van biologie, chemie & fysica
 • wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten in verband brengen
 • de wereld begrijpen in al zijn aspecten
 • studeren
Lessentabel Natuurwetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

3u

2u

Frans

4u

4u

geschiedenis

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

5u

5u

natuurwetenschappen
incl. 1 uur STEM & innovatie**

7u

7u

TIP (taal in praktijk)

1u

--

Duits

--

1u

project Einstein***

--

2u

* De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

***Project Einstein: de grootste wetenschappelijke denker van de 20ste eeuw zet je aan het werk om samen de meest originele oplossingen te zoeken voor de meest ongewone vragen in de wondere wereld van natuurkunde, mechanica, energie, en zoveel meer.

DIA tweede graad - natuurwetenschappen

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeingebonden

Biotechnologische Wetenschappen

Word ingenieur van de levende materie

Je wilt je verdiepen in...
 • wiskundige abstracte begrippen en systemen
 • probleemoplossend denken
 • de wondere wereld van morgen
 • wetenschappelijke methoden en vaardigheden om betrouwbare kennis en oplossingen te ontwikkelen
 • talen en algemene vorming
Je houdt van...
 • op exploratie gaan in de wereld van biotechnologie, biologie, chemie, fysica
 • met een brede waaier aan vaardigheden experimenteren in STEM-projecten
 • de wereld in al zijn aspecten begrijpen en beter maken
 • studeren
Lessentabel Biotechnologische Wetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

5u

5u

Biotechnische Wetenschappen
incl. 1 uur STEM & innovatie**

11u

12u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad -biotechnische wetenschappen

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeingebonden

Bouwwetenschappen

Bouw in stijl mee aan een eco-logische wereld

Je wilt je verdiepen in....
 • probleemoplossend denken op basis van wetenschappelijke en wiskundige inzichten
 • 3D-denken, topografie en thermodynamica
 • milieuvriendelijke bouwtoepassingen
 • wetenschappelijke methoden en vaardigheden om betrouwbare kennis en oplossingen te ontwikkelen
 • algemene vorming, met aandacht voor kunstbeschouwingen in de bouw
Je houdt van...
 • op exploratie gaan in de wereld van engineering, materiaalkunde, fysica, constructieleer
 • experimenteren in STEM-projecten met een brede waaier aan vaardigheden
 • de wereld in al zijn aspecten begrijpen en beter maken
Lessentabel Bouwwetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

biologie & chemie

1u

2u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

geschiedenis

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

5u

5u

bouwwetenschappen
incl. 1u. STEM & innovatie**

10u

10u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA 2e graad - bouwwetenschappen

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeingebonden

Technologische wetenschappen

Ontwerp, programmeer en verover de wereld

Je wilt je verdiepen in...
 • wiskundige abstracte begrippen en systemen
 • probleemoplossend denken
 • onderzoeken van fenomenen
 • de wondere wereld van engineering
 • wetenschappelijke methoden en vaardigheden om betrouwbare kennis en oplossingen te ontwikkelen
 • talen en algemene vorming
Je houdt van...
 • op exploratie gaan in de wereld van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie
 • met een brede waaier aan vaardigheden experimenteren in STEM-projecten
 • engineeren en technische uitdagingen aangaan om onze samenleving te verbeteren
 • studeren
Lessentabel Technologische Wetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

biologie

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

5u

5u

technologische wetenschappen
incl. 1u. STEM & innovatie**

10u

11u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - technologische wetenschappen

Dubbele finaliteit - domein STEM

Biotechnieken

Labowerk, voedselproductie, bier brouwen... Deze studierichting is ontzettend veelzijdig!

Je wilt je verdiepen in....
 • de wondere wereld van eigenschappen van stoffen en chemische reacties
 • theoretische inzichten gekoppeld aan concrete vaardigheden
 • uit welke stoffen iets bestaat en hoe iets nieuws gemaakt wordt
 • de wondere wereld van morgen
Je houdt van....
 • zelfstandig aan de slag gaan in een labo
 • technisch complexe problemen oplossen
 • gericht onderzoek doen in STEM-projecten
Lessentabel Biotechnieken

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

biotechnieken
incl. 1u STEM & innovatie**

14u

15u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - biotechnieken

Dubbele finaliteit - domein STEM

Elektrotechnieken

Gezocht: Technicus installatie en onderhoud van elektrische installaties en nog zoveel meer..

Je wilt je verdiepen in...
 • toepassingen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties
 • theoretische inzichten gekoppeld aan concrete vaardigheden
 • de geheimen van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen
 • de wondere wereld van elektrotechniek
Je houdt van...
 • toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen
 • technisch complexe problemen oplossen
 • ontwerpen en experimenteren tijdens STEM-projecten
Lessentabel Elektrotechnieken

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

natuurwetenschappen

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

elektrotechnieken
incl. 1u. STEM & innovatie**

13u

14u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - elektrotechnieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Elektromechanische technieken

Voor een toekomst met zekerheid!

Je wilt je verdiepen in...
 • industriële elektromechanische systemen en processen
 • theoretische inzichten gekoppeld aan concrete vaardigheden
 • de geheimen van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van industriële elektromechanische systemen
 • de wondere wereld van automatisering en industriële systemen
Je houdt van...
 • toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen
 • technisch complexe problemen oplossen
 • ontwerpen en experimenteren tijdens STEM-projecten
Lessentabel Elektromechanische technieken

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

natuurwetenschappen

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

elektromechanische technieken
incl. 1u. STEM & innovatie**

13u

14u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad- elektromechanische technieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Voertuigtechnieken

Word jij een crack in het autovak?

Je wilt je verdiepen in...
 • diagnose en het toepassen van elektromechanische technieken in functie van een voertuig
 • theoretische inzichten gekoppeld aan concrete vaardigheden
 • de geheimen van onderhoudstoepassingen & instellingen en elektrificatie van voertuigen
 • de wondere wereld van voertuigtechniek
Je houdt van...
 • toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen
 • technisch complexe problemen oplossen
 • ontwerpen en experimenteren tijdens STEM-projecten
Lessentabel Voertuigtechnieken

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

natuurwetenschappen

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

voertuigtechnieken
incl. 1u. STEM & innovatie**

13u

14u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - voertuigtechnieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Houttechnieken

Hout en nog zoveel meer...

Je wilt je verdiepen in...
 • milieubewust omgaan met de wereld
 • digitale mogelijkheden om tot een constructie te komen
 • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
 • de eigenschappen van hout en houtachtig plaatmateriaal
 • ergonomisch en veilig werken
Je houdt van...
 • zelfstandig aan de slag gaan na een degelijke voorbereiding
 • technische problemen en uitdagingen
 • uitzoeken hoe je vorm geeft aan een houten constructie
 • gericht onderzoek doen in STEM-projecten die verband houden met hout
Lessentabel Houttechnieken

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

natuurwetenschappen

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

MEAV*

1u

--

Nederlands

4u

4u

wiskunde

3u

3u

houttechnieken
incl. 1u. STEM & innovatie**

13u

14u

*De projecten binnen het nieuwe vak MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) zijn volledig afgestemd op de inhoud van de studierichting. Zo krijg je een zeer brede kijk op de richtingspecifieke vakken.

**STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA - tweede graad houttechnieken
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Elektriciteit

Een studierichting vol vonken en spanning...

Je wilt je verdiepen in...
 • toepassingen van elektrotechnische & elektromechanische installaties en voertuigen
 • nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen
 • de geheimen van installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische en elektromechanische systemen
 • zelfstandig en veilig werken
Je houdt van...
 • zelfstandig aan de slag gaan na een degelijke voorbereiding
 • technische problemen en uitdagingen
 • nauwkeurig en veilig werken
 • gericht onderzoek en werk tijdens STEM-projecten
Lessentabel Elektriciteit

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Engels & Frans

2u

2u

taal, cultuur en samenleving

5u

5u

STEM, economie & samenleving

3u

3u

elektriciteit
incl. 1u. STEM & innovatie*

18u

18u

*STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - elektriciteit
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Hout

DIA houdt van hout

Je wilt je verdiepen in...
 • de constructie van meubelen en binnenschrijnwerk
 • milieubewust omgaan met de wereld
 • digitale mogelijkheden om tot een constructie te komen
 • de eigenschappen van hout en houtachtig plaatmateriaal
 • ergonomisch en veilig werken
Je houdt van...
 • zelfstandig aan de slag gaan na een degelijke voorbereiding
 • technische problemen en uitdagingen
 • nauwkeurig en veilig werken
 • gericht onderzoek en werk aan STEM-projecten die verband houden met hout
Lessentabel Hout

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Engels & Frans

2u

2u

taal, cultuur & samenleving

5u

5u

STEM, economie & samenleving

3u

3u

hout
incl. 1u. STEM & innovatie*

18u

18u

*STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - hout
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Mechanica

Een stevige basis voor een mooie toekomst

Je wilt je verdiepen in...
 • het realiseren van producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen
 • het lassen van constructies
 • computergestuurde vormgevingsmachines en lasprocedures
 • zelfstandig en veilig werken
Je houdt van...
 • zelfstandig aan de slag gaan na een degelijke voorbereiding
 • technische problemen en uitdagingen
 • gericht onderzoek en werk tijdens STEM-projecten
 • nauwkeurig en veilig werken
Lessentabel Mechanica

Vakken

3e jaar

4e jaar

godsdienst

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Engels & Frans

2u

2u

taal, cultuur & samenleving

5u

5u

STEM, economie & samenleving

3u

3u

mechanica
incl. 1u. STEM & innovatie*

18u

18u

*STEM & INNOVATIE: omdat STEM toekomstgericht is, bouwen we een innoverend, vakoverschrijdend en richtingspecifiek project in.

DIA tweede graad - mechanica
Troeven
 • Je toonde al dat je een handige jongen of meisje bent.
 • Je hebt geen specifieke voorkennis van koeling; je bent wél technisch aangelegd.
 • Je leert luchtbehandelingsinstallaties, airconditionings, warmtepompen, en/of koelinstallaties zoals witgoed, koelcellen, vriescellen, toonbanken, horecakoeling installeren.
 • Je moet hardsolderen, buisbewerking, mechanica, elektriciteit in functie van de koelopleiding onder de knie krijgen.
 • Via PAV en Engels blijf je ook oog hebben voor de wereld ‘buiten de koeling’: deze kennis en competenties moet je ontwikkelen om sterk te staan in het leven.
 • Tijdens de stages leer je uit je ervaringen op de werkvloer.
In het zevende jaar Koeltechnische installaties
 • Je verdiept je in industriële koelprocessen, sturing en automatisering en binnenklimaatbeheersing.
 • Je kan de erkenning als technicus vloeibare brandstof EN gasvormige brandstof verkrijgen.
 • Het Damiaaninstituut is de enige school in Vlaams-Brabant die deze richting aanbiedt.
Toekomstperspectieven
 • Se-n-Se
 • Professionele bachelor
Onze oud-leerlingen werken als
 • Koeltechnicus
 • Koelmonteur
 • Airco-technicus
 • Monteur klimatisatie
 • Technicus klimatisatie
De koeltechnicus werkt als monteur of (onderhouds)technicus in een HVAC-bedrijf (Heating, Ventilation, AirConditioning), een koeltechnisch bedrijf of een facility management bedrijf.
Profiel Praktisch - Derde graad

Koelinstallaties

Super cool

Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie