• by: DIABLOG
  • June 28th, 2020
  • Category: FOD
FOD

GESLAAGD!
Examen FOD-BiZ van 7B Stuur- en beveiligingstechnieken. Ook voor onze leerlingen en leerkrachten van 7B was het door corona een hele aanpassing. De leerkrachten vervulden nog meer dan anders de functie van coach.

Door het wegvallen van het directe contact met de leerling en het wegvallen van de zo belangrijke stages werd er noodgedwongen heel wat online gewerkt.
Om het praktische gedeelte van de elektronische beveiligingstechnieken onder de knie te krijgen is er maar één doeltreffende manier: oefenen!
Hiervoor had een aantal leerlingen een oefen-alarmsysteem van de school mee naar huis, anderen hadden dan weer een systeem van een stagebedrijf in bruikleen.

Het sluitstuk van het Se-n-Se jaar is steeds het examen van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Met dit examen, dat uit uit vijf onderdelen bestaat (elektronische beveiliging en beveiligingsstudie, fysische en organisatorische beveiliging, wetgeving en deontologie, en een praktische proef), kunnen zij het “attest onderhoud, installatie en herstellingen van alarmsystemen” halen.

Door Covid-19 was het voor de leerlingen bang afwachten of dit kon doorgaan. Eind mei kregen we van de FOD_BiZ en natuurlijk ook onze directie toelating om dit te laten doorgaan.
Zowel voor ons leerkrachten, leerlingen en externe jury was dit volkomen nieuw: een examen met vijf onderdelen “gemaskerd ondergaan".
Van onze zeven leerlingen hebben er zes examen afgelegd. Deze zes leerlingen hebben allemaal hun attest behaald. Voor de leerkrachten van 7B is dit een kroon op hun werk; een slaagpercentage van 100% in moeilijke omstandigheden.
Dit maakt 2020 voor de leerlingen en de leerkrachten van 7B toch nog een superjaar!
Wim Van de Staey
DIA STEMt OP JOU!

Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie