• by: DIABLOG
  • March 19th, 2021
  • Category: LERAAR
LERAAR IN DE KIJKER

Als oud-leerling van onze school zijn leven en werken van Herman Truyens bijna volledig verbonden met elkaar. Na het beëindigen van zijn 7e jaar, wist hij duidelijk waar z’n interesse lag. Een HOKT-opleiding en 6 jaar praktijkervaring in de sector koeltechnieken maakten hem sterk om z’n passie en z’n kennis door te geven aan jongeren. Ook al betekende dat de eerste jaren een lager loon dan in de praktijk!

Dat kon in 1991 toen in DIA de richting Koeltechnieken werd opgericht op TSO en een jaar later op BSO niveau. Herman gaf de richting inhoud en structuur en bouwde de cursussen op van het vijfde, zesde en zevende jaar, op basis van de leerplannen. Om zelf les te geven baseerde hij zich op de leerkrachten die hem destijds hadden geïnspireerd: de mooie bordschema’s, de duidelijke tekeningen en vooral ‘het hart op de juiste plek’ van iemand als Roger Van Aerde waren zijn voorbeelden.

Vertel wat meer over jezelf als leerkracht....
Herman noemt zichzelf geen strenge leerkracht, wél iemand voor wie de leerstof moet gekend zijn. Het is zeer zinvol dat praktijk en theorie momenteel geïntegreerd worden gegeven, maar Herman blijft een lichte voorkeur voor de theorielessen hebben. “Als je het snapt, kan je het pas doen”, is zijn motto. Herman laat zich ook inspireren door de tips die leerlingen hem geven in een jaarlijkse evaluatie die de leerlingen mogen doen van hun leraar.

De goede band die hij in de loop van de jaren opbouwde met zijn leerlingen werpt nu vaak zijn vruchten: deze oud-leerlingen zijn de stagebegeleiders van nu en als bedrijfsleiders schenken zij ook vaak didactisch materiaal aan de school. Bij hen en ook uit heel veel literatuur haalt Herman nu nog kennis van nieuwe materialen en technieken: technologie is een wereld die altijd in beweging blijft.

Voor Herman zijn de klaslokalen een beetje zijn tweede thuis; daarom maakt hij ook veel werk van de inrichting van het lokaal en het werkhuis. Even verderop brengt hij evenwel ook veel tijd door met zijn vrouw en twee zonen en zijn Golden Retriever. Als hij met hen niet aan ’t wandelen is, dan zit hij aan zijn drumstel.

Herman's overtuiging?
Na 30 jaar in het onderwijs, is Herman nog altijd gelukkig met zijn keuze. Onze school is de enige in Vlaams-Brabant met de opleidingen koel- en warmtechnieken. Dat is een enorme troef. Daarom moeten leerlingen naar ons komen. Bovendien krijg je in DIA als leerling en als leraar de kans om te zijn wie je bent. Dat maakt de sfeer goed.

Welke raad wil je nog meegeven aan je leerlingen?
Aan jongeren geeft hij deze levenswijsheid: “Wat je doet, doe dat zo goed als je kunt. Als een werk voor een klant niet volledig af is, loopt dan niet weg. Streef naar perfectie. Beroepsfierheid is uiterst belangrijk, voor jezelf en voor je opdrachtgever.”
Truyens


Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie