Digitaal aanbod eerste graad

Onze school

DIA als innoverende STEM-school

Heb jij een echte wiskundeknobbel? Of ben je eerder gefascineerd door de wonderen van de natuur? Zijn onderzoeksvragen een uitdaging voor jou en ben je technisch aangelegd?

Bij ons ligt de focus op een onderzoekende en probleemoplossende wetenschappelijk-technische houding. Innovatie en het toepassen van nieuwe technologieën en ontwikkelingen vormen het middelpunt van de lessen op onze school.

Binnen het STEM-domein onderscheiden we 3 diverse leerlingenprofielen: van de pionier die zich baseert op wiskundige modellen en fysische wetten tot de innovator die de wetenschappen gebruikt om toegepaste problemen op te lossen en tenslotte de expert die praktijkgericht projecten realiseert.

DIA heeft een jarenlange en sterke traditie om jongeren op te leiden in deze sectoren. Onze kracht is dat we dit ideaal realiseren op verschillende niveaus: zo is er voor iedereen een plaats in onze school.

Informatie algemene vorming


Studiebegeleiding

Evalueren in de eerste graad

We zetten op onze school in op groei- en competentiegericht lesgeven en evalueren. Doorheen hun middelbare schoolloopbaan dagen we onze leerlingen uit om steeds grotere leerstofgehelen in te studeren, maar ook om hun kennis en vaardigheden in te zetten in verschillende leersituaties.

Binnen de eerste graad wordt veel aan permanente evaluatie gedaan om de leerlingen te overtuigen van het belang van dagelijks studeren. We vinden het immers belangrijk dat leerlingen niet enkel studeren om voor een toets of een examen een goede score te behalen. Er worden geregeld verschillende stappen in het leerproces geëvalueerd in plaats van enkel het eindproduct.Met elke evaluatie ontvangen de leerlingen feedback op hun leerproces.

In de eerste graad kiezen we ervoor om voor de vakken wiskunde, natuurwetenschappen en Latijn een klassiek examen in te plannen. Op deze manier maken onze leerlingen al een eerste keer kennis met het instuderen van grotere leerstofgehelen en het afleggen van een examen.

Voor de taalvakken hanteren we een extra evaluatiemethodiek. Op het einde van een thema worden kennis en vaardigheden geïntegreerd getoetst. Dit betekent dat het evaluatiemoment voor talen niet in de klassieke toetsenperiode valt.
De leerlingen oefenen onder het schooljaar verworven kennis en vaardigheden in zodat zij deze kunnen toepassen tijdens dit evaluatiemoment. Met die communicatieve toets evalueren we hun taalbeheersing in een realistische context die aansluit bij hun leefwereld. We merkten dat onzekerheid om te spreken vaak een struikelblok was, daarom geven we hun zelfvertrouwen daarin zoveel mogelijk extra boosts tijdens de taallessen.

Kiezen in de eerste graad

Keuze eerste jaar

Basisopties tweede jaar

Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie