Duaal Leren

Het centrum Leren en Werken biedt ook opleidingen aan binnen het systeem van Duaal Leren.


Ons opleidingsaanbod Duaal Leren:
· onderhoudsmechanica auto DUAAL

Een opleiding in Duaal Leren combineert het beste uit 2 werelden: leren op school en leren op de werkplek.
De nadruk in Duaal Leren ligt dus voornamelijk op het leren.

Het unieke aan het systeem van Duaal Leren is dat je niet alleen in de school competenties behaalt maar ook op de werkvloer.
De vraag naar werkplekleren is de laatste jaren sterk toegenomen in het kader van Duaal Leren.
Logisch, de veelzijdigheid van competenties die vandaag de dag gevraagd worden kan je best meteen leren vanuit de praktijk.
Wat met de studietoelage?
Iedereen in het deeltijds onderwijs kan een studietoelage krijgen van de overheid, of je nu een tewerkstelling hebt of niet.  Hoeveel hangt af van je loon, kinderen ten laste, … Op het nummer 1700 kan je meer uitleg krijgen.  Heb je graag hulp bij het invullen ervan, kan je terecht op de school. Je kan de studietoelage verliezen als je meer dan 30 halve dagen afwezig bent op school, tijdens het voortraject, brugproject of op je werkplaats.
Hoe zit het met de kinderbijslag?
Zolang je leerplichtig bent (einde schooljaar van het jaar waarin je 18 wordt) blijft het recht op kinderbijslag steeds doorlopen (tot 31 augustus), wat je ook verdient. Als je na de leerplicht verder deeltijds onderwijs volgt, zal het kindergeld wegvallen van het moment dat je een tewerkstelling hebt.
Moet ik een eigen ziekenboekje hebben?
Geen werk:    GEEN    eigen ziekteverzekering (die van je ouders).
Brugproject:    GEEN    eigen ziekteverzekering (die van je ouders).
Overeenkomst alternerende opleiding:    WEL    een eigen ziekteverzekering.
Deeltijds arbeidscontract:    WEL    een eigen ziekteverzekering.
Wat is een startbonus?
Het is een extraatje dat je van de overheid krijgt omdat je een tewerkstelling hebt. Hoeveel?
  • 500 EUR op het einde van het eerste en het tweede opleidingsjaar.
  • 750 EUR op het einde van het derde jaar opleiding.
Wat moet je doen?
  • Geen 18 jaar zijn.
  • Een overeenkomst alternerende opleiding hebben.
  • Een brugproject hebben.
  • Slagen in het opleidingsjaar.
Heb ik nog vakantie?
Wanneer je werkt:
Je hebt, naast de gewone regeling voor het recht op betaalde vakantiedagen, ook recht op 20 onbetaalde vakantiedagen.                                                   

Wanneer je een brugproject hebt:
Tijdens de maanden juli en augustus gaat het brugproject niet door. Je bent vrij maar je hebt ook geen loon. Tijdens de korte verlofperiodes tijdens het schooljaar, moet je gaan werken. Bijvoorbeeld het Paasverlof of de herfstvakantie  

Wanneer je een voortraject hebt:
Het voortraject is gelijklopend met de school , wanneer er schoolvakanties zijn, is er ook geen voortraject.
Mag ik een vakantiejob doen?
Als je een OAO hebt kan je in de vakantieperiodes die in de duur van het contract vallen GEEN vakantiejob doen, niet in hetzelfde bedrijf en ook niet in een ander bedrijf. Als je een voortraject hebt mag je WEL een vakantiejob uitoefenen.
Blijf ik ten laste van mijn ouders?
Woon je nog thuis en bedraagt je netto belastbaar inkomen 2890 EUR of meer, dan ben je fiscaal niet meer ten laste van je ouders.  Voor een alleenstaande ouder wordt het bedrag opgetrokken tot 4170 EUR. Voor de meest recente bedragen contacteer je best de belastingen.
Moet ik belastingen betalen?
Je zal zelf een belastingaangifte moeten indienen.  Dat wil echter niet zeggen dat je belastingen zal moeten betalen. Om het belastingvrij minimumbedrag te weten contacteer je best de belastingen.
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie