Tweede jaar

Proef van een optie

In het tweede jaar ga je verder op zoek naar je interesses. Zo leer je jezelf kennen en kun je makkelijker een definitieve studierichting kiezen die bij jou past.

Zoals in het eerste jaar kan je kiezen tussen het 2de leerjaar A en het beroepsvoorbereidend leerjaar

Tweede leerjaar A (met opties)

Je hebt 25 lesuren gemeenschappelijke vorming. ‘Gemeenschappelijke’ vorming gaat bij ons samen met differentiëring volgens ieders vaardigheden.

Nadien, in het derde jaar, kan je nog alle studierichtingen volgen. 
Lessentabel: Gemeenschappelijke vorming tweede leerjaar A

Vakken

Aantal uren

Godsdienst

2u

Geschiedenis

2u

Aardrijkskunde

1u

Natuurwetenschappen

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

Muzikale opvoeding

1u

Techniek

2u

Nederlands

4u

Frans

4u

Engels

2u

Wiskunde

4u

DIA eerste graad - tweede jaar A

Voor Nederlands, Frans en wiskunde kan je ’s middags bijkomende uitleg krijgen.  

Naast de 25 gemeenschappelijke lesuren, kies je één van de vijf onderstaande opties, volgens je aanleg en interesses:

Optie Agro- en Biotechnieken

 • Je bestudeert de factoren die de ontwikkeling van levende wezens bepalen.
 • Je ontdekt de invloed van de mensen op het milieu. Water, lucht, afval, klimaatsopwarming boeien je.
 • De theorie wordt verduidelijkt in het labo.
 • Je bestudeert de kleine wereld door de microscoop.

Vakken

Aantal uren

Toegepaste wetenschappen

3u

Realisatietechnieken (labo)

4u

“Agro- en biotechnieken, omdat ik er later mijn job van wil maken.”
Tuur

Optie Industriële wetenschappen

 • In mechanismen bestudeer je ronddraaiende en rechtlijnige bewegingen, en bouw je pneumatische en logische schakelingen.
 • In technisch tekenen verwerf je ruimtelijk inzicht en tekenvaardigheid. Je leert ook wetenschappelijk tekenen; je leert tekeningen lezen en normen en symbolen correct gebruiken bij de basis van elektrische schakelingen.
 • In de lessen realisatietechnieken mechanica en elektriciteit maak je kennis met nieuwe gereedschappen, materialen en werkmethoden; via technische tekeningen denk je na over de theorie en zet je die om in de praktijk.

Vakken

Aantal uren

Mechanismen

1u

Technisch tekenen

2u

Realisatietechnieken
(mechanica + elektriciteit)

4u

“IW en wiskunde zijn de leukste vakken: ik wil ingenieur worden.”
Jarna

Optie Latijn

 • Als je reeds Latijn studeerde in het eerste jaar, kun je je verder verdiepen in de structuur van deze dode, maar rijke taal.
 • Je vergroot je inzicht in moderne talen, zoals Frans en Engels.
 • Natuurlijk ontdek je ook de Romeinse geschiedenis: je leert over de boeiende beschaving die de basis vormt van onze westerse samenleving en je leest over de Gallische oorlogen.
Wie kiest voor de optie Latijn heeft ook 2 lesuren wetenschappelijk werk
 • Je maakt kennis met wetten en wetmatigheden in de natuur.
 • Je leert over de indeling van de stoffen, over zinken, zweven en drijven, over elektriciteit, over licht en kleur, over kracht en druk. Ook mobiliteit en milieu komen aan bod.

Vakken

Aantal uren

Latijn

5u

Wetenschappelijk werk

2u

“Latijn is tof omdat ik van talen hou.”
Patricia

Optie Mechanica - Elektriciteit

 • In deze optie ligt het tempo wat minder hoog en zijn de opdrachten meer praktijkgericht en ietsje eenvoudiger.
 • In technisch tekenen verwerf je ruimtelijk inzicht en tekenvaardigheid die je toepast in wetenschappelijke tekeningen.
 • In de praktijklessen realisatietechnieken mechanica, elektriciteit en houtbewerking bestudeer je gereedschappen, materialen en ervaar je hoe je ze moet gebruiken bij bepaalde werkmethoden.
 • Je ontdekt in de praktijk hoe ronddraaiende en rechtlijnige bewegingen in mekaar zitten en je bouwt pneumatische en logische schakelingen in het vak mechanismen.

Vakken

Aantal uren

Mechanismen

1u

Technisch tekenen

2u

Realisatietechnieken
(mechanica + elektriciteit + houtbewerking)

4u

“Mechanica-elektriciteit: omdat dingen doen met mijn handen mijn ding is.”
Lennert

Optie Moderne Wetenschappen

 • Wil je weten hoe en waarom jongeren iets kopen? Hoe de prijs van een product wordt berekend? Hoe Bancontact werkt? Antwoorden op al je vragen krijg je in de lessen socio-economische initiatie.
 • Waarom zinkt het ene voorwerp en blijft het andere drijven en gaat nog een ander voorwerp zelfs zweven? Wat is eigenlijk elektriciteit? En licht? En kleur? Via het vak wetenschappelijk werk word je een wetenschapper-in-spe.
 • Tekstverwerking verrijkt je computerkennis, zowel op gebied van software als van hardware.

Vakken

Aantal uren

Socio-economische initiatie

2u

Wetenschappelijk werk

3u

Tekstverwerking

2u

“Ik kijk heel erg uit naar het einde van het schooljaar om dan hopelijk blind te kunnen typen. Bij economie hebben we de opdracht gekregen zelf een reclameboodschap te maken.”
Eva

Tweede beroepsvoorbereidend leerjaar

DIA eerste graad - tweede jaar B
Ben je graag met je handen bezig? Vond je de theoretische vakken (Nederlands, wiskunde, …) in het eerste jaar een beetje moeilijk? Dan zit je in het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar op de juiste plaats.  

In dit beroepsvoorbereidend leerjaar heb je 18 lesuren basisvorming en 14 lesuren kennismaking met de beroepenvelden hout en metaal.
Lessentabel basisvorming

Vakken

Aantal uren

Godsdienst

2u

Nederlands

3u

Frans

2u

Wiskunde

3u

Maatschappelijke vorming

2u

Natuurwetenschappen

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Muzikale opvoeding

1u

Plastische opvoeding

1u

Metaal

7u

Hout

7u

 • In de lessen metaal leer je boren, vijlen, zagen, puntlassen en solderen. Je gebruikt verschillende materialen en gereedschappen op een veilige manier. Je mag je zelfgemaakte metalen vliegtuig, kerstboom of flesopener mee naar huis nemen.
 • In de lessen hout ga je werkstukken tekenen (ook met een CAD-programma), ruimtelijk inzicht creëren en omzetten in handvaardigheden. Projecten uit massief hout of plaatmateriaal met een persoonlijke afwerking vormen steeds een nieuwe uitdaging. Zo maak je je eigen kerststal, voederhuisje of insectenhotel.
“Ik wil later een vakman worden en daar bereid ik me nu al op voor.”
Nico
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie