"Werken en Leren combineren"

Je combineert het beste uit twee werelden, leren op school en ervaring opdoen in de bedrijfswereld. Dit betekent dat je twee dagen leert op school en drie dagen leert op de werkvloer.

Je kan hierdoor een diploma secundair onderwijs, een getuigschrift van de tweede of derde graad behalen. In de beroepsopleiding behaal je onderwijs- of beroepskwalificaties.

"Voltijds engagement"

Bij je opstart in de school doen we een screening die bepaalt hoe jouw traject er zal uitzien. Het doel is een OAO (overeenkomst alternerende opleiding) op te starten en te voltooien. Dit betekent dat je een arbeidsovereenkomst aangaat met een werkgever in de sector die aansluit bij je studierichting. Als je nog niet over de nodige vaardigheden en attitudes beschikt om aan een OAO te beginnen of om deze vol te houden, bieden wij enkele tussenstappen aan in de aanloopfase. Jouw traject is op jouw maat.

"Voor wie"

Iedereen die niet langer voltijds leerplichtig is, kan in een duale opleiding stappen. Dit betekent dat je ouder moet zijn dan 15 jaar. Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsbereide leerlingen en voor leerlingen die arbeidsrijp zijn. De screeningsklassenraad beslist of je hier klaar voor bent en dus je duaal traject op onze school kan starten.

"Meer info"

Voor meer info over duaal leren kan je contact opnemen met het centrum telefonisch via 016 56 37 33 of per mail duaalleren@arcadiascholen.be

“Praktische beroepen leer je niet alleen in de klas, daar komt ook veldwerk bij te pas”
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
  • Sterk in technologie
  • Slim in wetenschap
  • Ondernemend in economie