Aan het werk

Tijdens de 3 dagen dat je geen les hebt, ben je verplicht om een zinvolle invulling van je tijd te hebben. De trajectbegeleider helpt je hiermee op weg. Met het stuk “leren” erbij moet je aan minimum 28u per week komen. We streven ernaar dat je een job hebt, maar als je hier niet klaar voor bent zijn er andere mogelijkheden. We leggen je de verschillende projecten hieronder uit.

OAO: overeenkomst alternerende opleiding

Dit is een overeenkomst alternerende opleiding. Deze voltijdse overeenkomst wordt afgesloten tussen de onderneming, de school en jezelf.
Een OAO wordt afgesloten voor het volledige leertraject (= les en werk) en omvat minstens 20 uur per week opleiding op een reële werkplek.
Je ontvangt hiervoor maandelijkse een leervergoeding tussen de €450 en €540.

Extra werkervaring

Je hebt nog te weinig ervaring op de werkvloer? Dan regelen wij samen met jou een stagecontract bij een werkgever.
Op die manier bouw je ervaring op de werkvloer op die je toelaat om zo snel mogelijk de overstap naar een OAO te maken.

Extra focus vorming

Je mist nog de juiste arbeidsattitudes? Je weet niet hoe je moet solliciteren? Je mist nog de nodige vaktechnische competenties?
Dan stippelen we samen met jou een pad uit om jou hierin te versterken. Dit kan via extra opleidingen, Brugprojecten in de Sociale Economie of vaktechnische ondersteuning in de school.

NAFT: naadloos flexibel traject

Heb je nog heel wat persoonlijk problemen die eerst moeten uitgeklaard worden vooraleer je les kan volgen is er het naadloos flexibel traject. Samen met de CLB-begeleider gaan we op zoek naar een traject op maat van je werkpunten.
Het is een intensieve begeleiding die start met een ronde tafel, waar alle problemen en doelen in het gesprek aan bod komen.
 • SPIT
 • Alma universiteitsrestaurants
 • Stad Leuven groendienst
 • Wonen en werken
 • IGO Leuven
 • OCMW Aarschot - St. Rochus
 • RVT Dijlehof
 • RVT Betlehem
 • De Vlaspit
 • Herstelwerkplaats kringwinkel Tienen
 • Leren Ondernemen
 • Velo Aarschot
 • Velo Leuven
 • ...

Een voortraject

Een voortraject is bedoeld voor jongeren die niet de nodige vaardigheden bezitten om aan een tewerkstelling te beginnen of om deze vol te houden. Het is de bedoeling dat je tijdens dit project je kansen op de arbeidsmarkt verhoogt. Door allerlei activiteiten werk je aan sociale vaardigheden en arbeidsattitudes. Je leert werken!

Het is niet de bedoeling dat leerlingen een volledig schooljaar doorbrengen in het voortraject. Wij schatten een voortraject op maximum 3 maanden per leerling.

Je bent 2 dagen op school om les te volgen en 2 dagen om in het voortraject vaardigheden te leren. Op woensdag ben je vrij.

Het is een opstapje naar een brugproject of een gewone tewerkstelling.
We werken hiervoor samen met VZW Profo.

Een persoonlijk ontwikkelingsproject (POT)

In een persoonlijk ontwikkelingstraject stippelen we samen met de jongere een traject op maat uit.

Elke jongere krijgt een programma waarin hij of zij kan werken aan de leerpunten die samen bepaald zijn.

De jongeren dienen te voldoen aan het voltijds engagement en krijgen dus een volledig programma van 28 uur op maat aangeboden. Ze blijven dan ook in orde met de leerplicht. Op woensdag en vrijdagnamiddag zijn deze jongeren vrij.


Elke week proberen we te kijken waar we staan en welke stappen we nog moeten zetten. We proberen kort op de bal te spelen om de jongere zo snel mogelijk weer te laten instromen in de school van herkomst.

Mogelijke activiteiten zijn:
 • Atelierwerking: boortechnieken, decoratietechnieken, kookatelier
 • Sport
 • Rots & water: weerbaarheidstraining
 • Zelfverdediging
 • Vrijwilligerswerk
Je bent ingeschreven in het CLW, maar eigenlijk doorloop je het traject in ARKTOS, Bekaflaan 33, 3200 Aarschot.
“Wat je leert kunnen omzetten in de praktijk. Je leert zelfstandig werken. Anders dan in het voltijds moet je hier geen 5 dagen stilzitten. Tim – Metselaar.”
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie