Vernieuwd studieaanbod in de derde graad

DIA als sterke STEM-school

STEM logo

Wij STEM-en op jouw toekomst
Science - Technology - Engineering - Mathematics

Ons aanbod

DIA biedt in de doorstroomfinaliteit de domeinoverschrijdende richtingen Wetenschappen-wiskunde, Economie-wiskunde en Economie-moderne talen aan en de domeingebonden richtingen Biotechnologische & chemische wetenschappen, Bouw- & houtwetenschappen, Mechatronica en Technologische wetenschappen & engineering. In de dubbele finaliteit geven de studierichtingen Biotechnologische en chemische technieken, Autotechnieken, Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken, Houttechnieken, Industriële ICT, Koel- & warmtetechnieken en Podiumtechnieken je theoretisch-praktische perspectieven. In de arbeidsfinaliteit vind je werk via de studierichtingen Binnen- & buitenschrijnwerk, Binnenschrijnwerk & interieur, Mechanische vormgeving, Onderhoudsmechanica auto, Koelinstallaties en Sanitaire & verwarmingsinstallaties. Daarnaast kan je ook terecht in enkele duale richtingen (zie aanbod Centrum Duaal Leren).

De bedrijfswereld is steeds op zoek naar knappe koppen.
Innovatie en STEM zijn de toekomst. Bij DIA word je voorbereid
op een mooie toekomst. Want DIA STEMt op jouw toekomst!


Doorstroomfinaliteit - domein economie & organisatie - domeinoverschrijdend

Economie - Moderne talen

Met talenkennis scoren in het bedrijfsleven

Je wilt je verdiepen in...

 • analyse van macro- en micro-economische concepten
 • talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits): niet alleen om te communiceren maar ook om ze kritisch te bestuderen
 • aspecten van financiering en fiscaal recht
 • accounting en analyse van de jaarrekening
 • abstracte wiskundige onderwerpen: matrices, functies, integralen, statistiek

Toekomstperspectieven

 • Taal- en letterkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Sociale wetenschappen
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Rechten
 • Notariaat en criminologische wetenschappen
 • Onderwijs
 • Master- en bacheloropleidingen volgens interesse
Lessentabel Economie - moderne talen

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Duits

2u

2u

Engels

3u

3u

Frans

4u

4u

geschiedenis

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

4u

5u

natuurwetenschappen

2u

1u

economie

4u

4u

seminarie economie

2u

2u

Economie - moderne talen

Doorstroomfinaliteit - domein economie & organisatie - domeinoverschrijdend

Economie - wiskunde

Sterk in wiskunde, bedrijvig en ondernemend in economie

Je wilt je verdiepen in...

 • wiskundige abstracte begrippen
 • informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • analyse van macro- en micro-economische concepten
 • aspecten van financiering en fiscaal recht
 • accounting en analyse van de jaarrekening

Toekomstperspectieven

 • Wetenschappen
 • Sociale wetenschappen
 • Economische en toegepaste economische wetenschappen
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Rechten
 • Notariaat en criminologische wetenschappen
 • Onderwijs
 • Master- en bacheloropleidingen volgens interesse
Lessentabel Economie-wiskunde

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

geschiedenis

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

6u

6u

natuurwetenschappen

2u

1u

economie

4u

4u

seminarie economie

2u

2u

informaticawetenschappen

--

1u

keuzeoptie één pakket kiezen uit:

keuzeoptie 1 - wiskunde

2u

2u

keuzeoptie 2 - Duits

2u

2u

DIA derde graad - economie-wiskunde

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeinoverschrijdend

Wetenschappen-wiskunde

Gezocht: echte bètamensen

Je wilt je verdiepen in...
 • wetenschappen, wiskunde en probleemoplossend denken
 • informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • een uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
 • wetenschappelijke methoden en vaardigheden om betrouwbare kennis en oplossingen te ontwikkelen
 • onderzoeksvaardigheden binnen het domein wetenschappen
Toekomstperspectieven
 • Industrieel ingenieur of burgerlijk ingenieur
 • Bio-ingenieur
 • Biomedische wetenschappen en farmaceutische wetenschappen
 • Geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde
 • Onderwijs
 • Master- of bacheloropleiding volgens interesse
Lessentabel Wetenschappen - wiskunde

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

biologie

2u

1u

chemie

2u

2u

fysica

2u

2u

Engels

2u

2u

Frans

3u

3u

geschiedenis

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

wiskunde

6u

6u

informaticawetenschappen

--

1u

onderzoeksvaardigheden wetenschappen

2u

2u

keuzeoptie één pakket kiezen uit:

keuzeoptie 1 - wiskunde

2u

2u

keuzeoptie 2 - Duits

2u

2u

keuzeoptie 3 - engineering

2u

2u

DIA derde graad -wetenschappen-wiskunde

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeingebonden

Biotechnologische en chemische wetenschappen

Word ingenieur van de levende materie!

Je wilt je verdiepen in....
 • probleemoplossend denken op basis van wetenschappelijke en wiskundige inzichten
 • de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie.
 • labo en STEM-Engineering
 • wetenschappelijke methoden en vaardigheden om betrouwbare kennis en oplossingen te ontwikkelen
 • analytisch denken
Toekomstperspectieven
 • Bio-ingenieurswetenschappen en biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur
 • Dierengeneeskunde
 • Agro- en biotechnologie
 • Biomedische laboratoriumtechnologie
 • Onderwijs
 • Master- of bacheloropleidingen volgens interesse
Lessentabel Biotechnologische en chemische wetenschappen

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

3u

3u

wiskunde

5u

5u

seminarie wiskunde

1u

1u

biotechnologische en chemische wetenschappen

biologie & labo

3u

2u

chemie & labo

2u

3u

fysica & labo

2u

2u

biotechnologische wetenschappen

6u

6u


Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeingebonden

Bouw- en houtwetenschappen

Bouw in stijl mee aan een ecologische wereld

Je wilt je verdiepen in...
 • wiskundige abstracte begrippen en systemen
 • het uitdenken van constructies en berekenen van stabiliteit
 • CAD-tekenen en 3D-denken
 • de wondere wereld van tiny houses, architectuur en bouw
 • wetenschappelijke methoden en vaardigheden om betrouwbare kennis en oplossingen te ontwikkelen
 • probleemoplossend denken
Toekomstperspectieven
 • Architect
 • Industrieel ingenieur
 • Topograaf
 • Architectuur-assistentie
 • Interieurarchitect
 • Bachelor bouw
 • Onderwijs
 • Onderwijs
 • Master- of bacheloropleiding volgens interesse
Lessentabel Bouw- en houtwetenschappen

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

3u

3u

wiskunde

5u

5u

natuurwetenschappen

2u

--

Bouw- en houtwetenschappen
incl. 1u co-teaching wiskunde en bouw- en houtwetenschappen

12u

14u

DIA derde graad - bouw- en houtwetenschappen

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeingebonden

Mechatronica

Programmeer & automatiseer: een studierichting met toekomst!

Je wilt je verdiepen in....
 • je interesse voor zowel elektriciteit, elektronica als mechanica.
 • bedrijfsmechanisatie, hydraulica en pneumatica.
 • in industriële automatisatie (sensoren, PLC’s en veiligheidssturingen)
 • ontwerpen van automatiseringen en 3D-tekenen
 • een uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, fluïdomechanica
 • een uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
Toekomstperspectieven
 • Technische masteropleidingen
 • Technische bacheloropleidingen
Lessentabel Mechatronica

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

3u

3u

wiskunde

5u

5u

natuurwetenschappen

2u

--

mechatronica

12u

14u

DIA derde graad - mechatronica

Doorstroomfinaliteit - domein STEM - domeinoverschrijdend

Technologische wetenschappen & engineering

Een moeilijke vraag daagt je uit om een oplossing te bedenken

Je wilt je verdiepen in...
 • specifieke wetenschapsvakken en een stevige basis wiskunde en talen
 • probleemoplossend denken
 • samenhang tussen natuurwetenschappen en industriële toepassingen
 • de wondere wereld van engineering
 • informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • een uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen
Toekomstperspectieven
 • Industrieel of burgerlijk ingenieur
 • Medische beeldvorming
 • Lucht- en ruimtevaarttechnologie
 • Elektronica en ICT
 • Architectuur
 • Onderwijs
 • Master- of bacheloropleidingen volgens interesse
Lessentabel Technologische wetenschappen & engineering

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

bio

1u

--

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

3u

3u

wiskunde

6u

6u

Technologische wetenschappen & engineering

chemie

2u

1u

elektriciteit, elektronica, fysica, mechanica & engineering

8u

9u

informatica

--

1u

keuzeoptie één pakket kiezen uit:

keuzeoptie 1 - wiskunde

2u

2u

keuzeoptie 2 - engineering

2u

2u

DIA tweede graad - elektrotechnieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Biotechnologische en chemische technieken

Waarom Mendeljev niet ontploft

Je wilt je verdiepen in...
 • principes van biotechnologische en chemische technieken en titratie, zuren en basen, reacties als dynamisch proces
 • analysetechnieken en biochemische productietechnieken
 • labo- en productiebeheer: veiligheid, milieu, kwaliteit
 • productiesystemen: energiekringen, automatisatie, meet- en regeltechniek, sensoren en actuatoren, materietransport
Toekomstperspectieven
 • Bachelor biochemie en bachelor chemie
 • Milieuzorg
 • Procestechnologie
 • Biomedische laboratoriumtechnologie
 • Farmaceutische en biomedische wetenschappen
 • Voedings– en dieetkunde
 • Bachelor- of graduaatsopleidingen volgens interesse
Lessentabel Biotechnologische en chemische technieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

biotechnologische en chemische technieken

biologie & labo

2u

2u

chemie & labo

3u

3u

fysica & labo

1u

1u

labotechnieken

labo analytische chemie

4u

4u

labo productietechnieken

4u

4u

complementair

organische chemie

2u

2u

biochemische technologie

1u

1u

DIA derde graad - biotechnologische en chemische technieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Autotechnieken

Word jij een crack in het autovak?

Je wilt je verdiepen in...
 • diagnoses, herstellingen en vervangingen van mechanische, hydraulische en elektrische onderdelen uitvoeren
 • technologische vorming in autotechnieken
 • de geheimen van onderhoudstoepassingen & instellingen en elektrificatie van voertuigen
 • milieuvriendelijke aandrijvingsvormen
 • het online leerplatform www.electude.nl
Toekomstperspectieven
 • Bachelor Autotechnologie
 • Bachelor- of graduaatsopleidingen gerelateerd aan de autosector of volgens interesse
 • Onderhouds- en diagnosetechnicus, technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, magazijnier, inspecteur technische controle, schade-expert, technicus fiets, bromfiets en motorfiets, vrachtwagenmecanicien, technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines, mecanicien tuin-, park- en bosmachines, takelaar-berger, verkoper
Lessentabel Autotechnieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

autotechnieken, STEM & realisaties*

16u

16u

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Dubbele finaliteit - domein STEM

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken STEMt op jouw toekomst!

Je wilt je verdiepen in...
 • elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
 • diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren
 • in mechanisch en elektrisch computertekenen (CAD of Computer Aided Design)
 • industriële automatisatie (sensoren, PLC’s en veiligheidssturingen)
 • de wondere wereld van elektriciteit, mechanica, bedrijfsmechanisatie, hydraulica en pneumatica
Toekomstperspectieven
 • Technische bacheloropleidingen
 • Technische graduaatsopleidingen
 • Overheidsfuncties, onderhoudstechnicus, machinebedienaar, project- of productieleider, voertuigmechanicus, HVAC-technicus, kwaliteitscoördinator, veiligheidsverantwoordelijke, researchmedewerker
Lessentabel Elektromechanische technieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

elektromechanische technieken, STEM & realisaties*

16u

16u

 

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

DIA derde graad - elektromechanische technieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Elektrotechnieken

Gezocht: Technicus Installatie en Onderhoud van elektrische installaties in grote gebouwen en bedrijven

Je wilt je verdiepen in...
 • hoe een elektrische installatie van een groot gebouw of bedrijf wordt uitgevoerd
 • hoe een machine automatisch kan werken en hoe je de nodige apparatuur programmeert
 • je technische kennis wiskundig ondersteunen
 • industriële automatisatie (sensoren, PLC’s en veiligheidssturingen)
 • duurzame technologie door het verkleinen van de ecologische voetafdruk
Toekomstperspectieven
 • Technische bachelor- of graduaatsopleidingen
 • Onderwijs
 • residentieel, tertiair of industrieel installateur, keurder elektrische installaties
Lessentabel Elektrotechnieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

elektrotechnieken, STEM & realisaties*

16u

16u

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Dubbele finaliteit - domein STEM

Houttechnieken

Hout en nog zoveel meer...

Je wilt je verdiepen in...
 • inzicht in en praktische kennis van stabiliteit
 • constructieleer en bouwkunde
 • modelleren in 3D met CAD
 • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen
 • technologie, technieken, grondstoffen en onderdelen binnen de houtsector
Toekomstperspectieven
 • Technische bachelor- of graduaatsopleidingen of bachelor houttechnologie
 • Onderwijs
 • Werfleider, bouwkundig tekenaar, industrieel productontwerpen, vastgoed, schrijnwerkerij
Lessentabel Houttechnieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

houttechnieken, STEM & realisaties*

16u

16u

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Dubbele finaliteit - domein STEM

Industriële ICT

Bouw, programmeer en verover de wereld

Je wilt je verdiepen in...
 • het ontwerpen en programmeren van productieprocessen en informatiesystemen
 • draadloze en bekabelde communicatie van gegevens en opdrachten
 • elke schakel in de informatiestroom op het internet
 • Internet of Things-toepassingen van de toekomst
 • kennis van regelsystemen, programmeerbare logische sturingen, sensoren en actuatoren en netwerken in functie van automatisering
Toekomstperspectieven
 • Technische bachelor- of graduaatsopleidingen
 • Industriële wetenschappen en technologie (elektronica-ICT)
 • Onderwijs
Lessentabel Industriële ICT

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

industriële ICT, STEM & realisaties*

16u

16u

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

DIA derde graad - Industriële ICT
Dubbele finaliteit - domein STEM

Koel- en warmtetechnieken

Cool & hot

Je wilt je verdiepen in...
 • de installatie en regeling van HVAC-systemen en sanitaire installaties
 • diagnoses, herstellingen en vervangingen van HVAC-systemen en sanitaire installaties uitvoeren
 • centrale verwarming, vloerverwarming, airconditioning, koelkamers, koelkasten, warmtepompen en alternatieve energietoepassingen
 • de besturing en bewaking van installaties
Toekomstperspectieven
 • Technische bachelor- of graduaatsopleidingen
 • Onderwijs
 • HVAC-technieker, onderhoudstechnieker, verwarmingstechnieker, koeltechnieker, sales manager, technical support, dispatcher, zelfstandig technieker
Lessentabel Koel- en warmtetechnieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

koel- en warmtetechnieken, STEM & realisaties*

16u

16u

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

DIA derde graad - Koel- en warmtetechnieken
Dubbele finaliteit - domein STEM

Podiumtechnieken

Jij plaatst de sterren in de spotlights!

Je wilt je verdiepen in...
 • technische werkzaamheden plannen, controleren en uitvoeren: licht, geluid, beeld en podiummechanica
 • installaties voor licht, geluid, beeld en podiummechanica
 • elektriciteit, elektronica, optica en geluid
 • de techniek tijdens festivals, muzikale optredens, theatervoorstellingen en nog zoveel meer...
Toekomstperspectieven
 • Technische bachelor- of graduaatsopleidingen
 • Graduaat Podiumtechnieken
 • Podiumbouwer, geluidstechnieker, belichtingstechnieker, decorbouwer, onderhoudstechnieker
Lessentabel Podiumtechnieken

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

aardrijkskunde

1u

1u

Engels

2u

2u

Frans

2u

2u

natuurwetenschappen

1u

1u

geschiedenis

1u

1u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

wiskunde

3u

3u

Podiumtechnieken, STEM & realisaties*

16u

16u

*STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Binnen- en buitenschrijnwerk

Wordt een crack in het houtvak!

Je wilt je verdiepen in...
 • projecten voor binnenschrijnwerk en buitenschrijnwerk ontleden, voorbereiden, realiseren, afwerken en plaatsen
 • technologie en technieken voor de binnen- en buitenschrijnwerker
 • EPB-regelgeving en basiskennis BIM
 • machinale toepassingen
Toekomstperspectieven
 • Graduaatsopleidingen en Se-n-se-opleidingen (zevende jaar)
 • Binnenschrijnwerker
 • Buitenschrijnwerker
 • CNC-operator
Lessentabel Binnen- en buitenschrijnwerk

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

Engels

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV* - maatschappelijke vorming

1u

1u

PAV* - Nederlands

2u

2u

PAV* - wiskunde

2u

2u

binnen- en buitenschrijnwerk, STEM & realisaties**

21u

21u

*PAV: project algemene vakken

 **STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

DIA derde graad - binnen- en buitenschrijnwerk
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Binnenschrijnwerk en interieur

DIA houdt van hout

Je wilt je verdiepen in...
 • projecten voor binnenschrijnwerk en interieur ontleden, voorbereiden, realiseren, afwerken en plaatsen
 • technologie en technieken voor de binnenschrijnwerker en interieurbouwer
 • EPB-regelgeving en basiskennis BIM
 • machinale toepassingen
Toekomstperspectieven
 • Graduaatsopleidingen en Se-n-se-opleidingen (zevende jaar)
 • Binnenschrijnwerker
 • Interieurbouwer
 • CNC-operator
Lessentabel Binnenschrijnwerk en interieur

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

Engels

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV* - maatschappelijke vorming

1u

1u

PAV* - Nederlands

2u

2u

PAV* - wiskunde

2u

2u

binnenschrijnwerk en interieur, STEM en realisaties**

21u

21u

*PAV: project algemene vakken

 **STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

DIA tweede graad - hout
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Koelinstallaties

Super cool!

Je wilt je verdiepen in...
 • materiaalkennis en technologie in de koeltechniek
 • onderdelen van vaste of mobiele koel- en vriesinstallaties monteren
 • een installatie op lekdichtheid controleren voor het vacumeren en vullen met koudemiddel
Toekomstperspectieven
 • Graduaatsopleidingen en Se-n-se-opleidingen (zevende jaar)
 • koeltechnicus, koelmonteur, airco-technicus, monteur klimatisatie, technicus klimatisatie
Lessentabel Koelinstallaties

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

Engels

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV* - maatschappelijke vorming

1u

1u

PAV* - Nederlands

2u

2u

PAV* - wiskunde

2u

2u

koelinstallaties, STEM & realisaties**

21u

21u

*PAV: project algemene vakken

 **STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

DIA derde graad - koelinstallaties
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Mechanische vormgeving

CNC is de toekomst!

Je wilt je verdiepen in...
 • materiaalkennis en technologie in de plaatbewerking en verspaning
 • verspanende en niet-verspanende bewerkingen (hoofdzakelijk CNC)
 • onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen
Toekomstperspectieven
 • Graduaatsopleidingen en Se-n-se-opleidingen (zevende jaar)
 • CNC-programmeur, CNC-operator, onderhoudstechnicus, machinebedienaar…
Lessentabel Mechanische vormgeving

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

Engels

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV* - maatschappelijke vorming

1u

1u

PAV* - Nederlands

2u

2u

PAV* - wiskunde

2u

2u

mechanische vormgeving, STEM & realisaties**

21u

21u

*PAV: project algemene vakken

 **STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Onderhoudsmechanica auto

Word jij een crack in het autovak?

Je wilt je verdiepen in...
 • controles, onderhoud, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • materiaalkennis en technologie in autotechniek
 • het online leerplatform www.electude.nl
 • milieuvriendelijke aandrijvingsvormen
Toekomstperspectieven
 • Graduaatsopleidingen en Se-n-se-opleidingen (zevende jaar)
 • Onderhoudstechnicus, polyvalent mecanicien, technicus auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen, magazijnier, technicus fiets, bromfiets en motorfiets, depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagenmecanicien, technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines, bandenmonteur, mecanicien tuin-, park- en bosmachines, takelaar-berger
Lessentabel Onderhoudsmechanica auto

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

Engels

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV* - maatschappelijke vorming

1u

1u

PAV* - Nederlands

2u

2u

PAV* - wiskunde

2u

2u

onderhoudsmechanica auto, STEM & realisaties**

21u

21u

*PAV: project algemene vakken

 **STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Troeven
 • Je toonde al dat je een handige jongen of meisje bent.
 • Je hebt geen specifieke voorkennis van koeling; je bent wél technisch aangelegd.
 • Je leert luchtbehandelingsinstallaties, airconditionings, warmtepompen, en/of koelinstallaties zoals witgoed, koelcellen, vriescellen, toonbanken, horecakoeling installeren.
 • Je moet hardsolderen, buisbewerking, mechanica, elektriciteit in functie van de koelopleiding onder de knie krijgen.
 • Via PAV en Engels blijf je ook oog hebben voor de wereld ‘buiten de koeling’: deze kennis en competenties moet je ontwikkelen om sterk te staan in het leven.
 • Tijdens de stages leer je uit je ervaringen op de werkvloer.
In het zevende jaar Koeltechnische installaties
 • Je verdiept je in industriële koelprocessen, sturing en automatisering en binnenklimaatbeheersing.
 • Je kan de erkenning als technicus vloeibare brandstof EN gasvormige brandstof verkrijgen.
 • Het Damiaaninstituut is de enige school in Vlaams-Brabant die deze richting aanbiedt.
Toekomstperspectieven
 • Se-n-Se
 • Professionele bachelor
Onze oud-leerlingen werken als
 • Koeltechnicus
 • Koelmonteur
 • Airco-technicus
 • Monteur klimatisatie
 • Technicus klimatisatie
De koeltechnicus werkt als monteur of (onderhouds)technicus in een HVAC-bedrijf (Heating, Ventilation, AirConditioning), een koeltechnisch bedrijf of een facility management bedrijf.
Arbeidsfinaliteit - domein STEM

Sanitaire en verwarmingsinstallaties

Duurzame technieken om minder energie en water te verbruiken

Je wilt je verdiepen in...
 • installatie voor water, riolering, gas en distributieleidingen selecteren en plaatsen
 • sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw in dienst stellen
 • inzicht in de kenmerken, de functie en de werking van verschillende centrale verwarmingsinstallaties
 • condensatieketels, regenwaterrecuperatie, waterbehandeling, pompen, kamerthermostaten, vloerverwarming, warm water boilers, sanitaire toestellen, zonneboiler, warmtepomp, hybride-systemen...
Toekomstperspectieven
 • Graduaatsopleidingen en Se-n-se-opleidingen (zevende jaar)
 • Monteur centrale verwarming, sanitair installateur, medewerker groothandel voor sanitair en verwarming, vertegenwoordiger voor sanitair en verwarming, onderhoudstechnicus stookolie en aardgas, zelfstandige, magazijnier, zwembadbouwer, medewerker nutsbedrijven (Electrabel, Luminus, Eandis, ...)
Lessentabel Sanitaire en verwarmingsinstallaties

Vakken

5e jaar

6e jaar

godsdienst

2u

2u

Engels

2u

2u

lichamelijke opvoeding

2u

2u

PAV* - maatschappelijke vorming

1u

1u

PAV* - Nederlands

2u

2u

PAV* - wiskunde

2u

2u

sanitaire en verwarmingsinstallaties, STEM & realisaties**

21u

21u

*PAV: project algemene vakken

 **STEM & realisaties: omdat STEM toekomstgericht is, doen we aan innoverende projectwerking in het richtingspecifieke gedeelte.

Profiel Praktisch - Derde graad

Koelinstallaties

Super cool

Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie