DIA: slim in wetenschap

We bieden twee profielen om je onder te dompelen in de wondere wereld van de wetenschappen. De studierichtingen Biotechnische Wetenschappen, Industriële Wetenschappen en (Latijn-) Wetenschappen-(Wiskunde) bieden een breed profiel: zowel de specifieke als de algemene vakken bestuderen wetenschappen en algemene vorming vanuit een theoretische hoek. In chemie in de derde graad bekijk je alles vanuit een gerichte bril
STEM logo

DIA: waar STEM leeft
Science - Technology - Engineering - MathematicsVan de tweede naar de derde graad.

Profiel Breed - Tweede graad

Biotechnische Wetenschappen

Word ingenieur van de levende materie!

Troeven
 • Je krijgt een brede algemene en wetenschappelijke vorming.
 • Je leert analytisch denken.
 • Je bereidt je voor op een carrière in een nog steeds groeiende sector.
 • Slechts 7 scholen in Vlaanderen bieden deze studierichting aan.
Naar de derde graad
 • Biotechnische Wetenschappen
 • Studierichtingen uit het interessegebied Wetenschappen, profielen 'breed' en 'gericht'
 • Studierichtingen uit de interessegebieden Economie en Technologie, mits bijwerkactiviteit
Toekomstperspectieven
 • Zie studierichtingen derde graad
Lessentabel Biotechnische wetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Frans

3u

3u

Engels

2u

2u

Wiskunde

5u

5u

Toegepaste biologie

2u

2u

Toegepaste chemie + labo

4u

4u

Toegepaste fysica

2u

2u

Biotechniek
(Biotechniek, Labo biotechniek)

4u

4u

DIA tweede graad - biotechnische wetenschappen
“Ik ben heel anders beginnen kijken naar de natuur.”
Ellen

Profiel Breed - Tweede graad

Industriële Wetenschappen

Er past meer in je hoofd dan je denkt

Troeven
 • Je krijgt een brede algemene ontwikkeling met ook een stevige basis wiskunde en talen.
 • Je maakt kennis met de wereld van techniek en industrie.
 • Je wil nadenken over hoe iets werkt, hoe iets gebouwd wordt.
 • Een moeilijke vraag daagt je uit om een oplossing te zoeken.
 • Je leert probleemoplossend denken.
 • Je bent inventief en creatief in wetenschap.
 • Wetenschappelijke programma’s kunnen je boeien.
Naar de derde graad
 • Industriële Wetenschappen
 • Studierichtingen uit het interessegebied wetenschappen, profiel 'toegepast'
 • Studierichtingen uit de interessegebieden technologie, met soms een bijwerkactiviteit
Toekomstperspectieven
 • Zie studierichtingen derde graad
Lessentabel Industriële wetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Frans

3u

3u

Engels

2u

2u

Chemie

1u

1u

Fysica

1u

1u

Wiskunde

5u

5u

Toegepaste wetenschappen en engineering

10u

10u

DIA tweede graad - industriële wetenschappen
“IW is een richting voor mensen die geïnteresseerd zijn in de theoretische en logische kant van wiskunde en wetenschappen. Het is geen praktische richting.”
Lies

Profiel Breed - Tweede graad

Wetenschappen

Misschien schuilt er wel een Einstein 2.0 in jou

Troeven
 • Je krijgt een brede algemene ontwikkeling met ook een stevige basis wiskunde en talen.
 • Je bent erg geïnteresseerd in fysica, biologie, wiskunde en wetenschappen.
 • Je denkt graag na over abstracte problemen.
 • Je verwerft wetenschappelijk en wiskundig inzicht.
 • Je leert kritisch denken.
 • Je kan je vastbijten in het zoeken naar een oplossing van een wetenschappelijk probleem.
Naar de derde graad
 • Wetenschappen-Wiskunde
 • Studierichtingen uit het interessegebied wetenschappen, profiel ‘breed’ en ‘gericht’
 • Studierichtingen uit de interessegebieden technologie, mits bijwerkactiviteit
Toekomstperspectieven
 • Zie studierichtingen derde graad
Lessentabel Wetenschappen

Vakken

3e jaar

4e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Muzikale opvoeding

-

1u

Plastische opvoeding

1u

-

Nederlands

4u

4u

Frans

4u

4u

Engels

3u

2u

Duits

-

1u

Chemie

2u

2u

Fysica

2u

2u

Biologie

2u

2u

Informatica

1u

1u

Wiskunde

5u

5u

Wetenschappen en techniek

1u

1u

DIA tweede graad - wetenschappen
“Eigenlijk zijn alle vakken interessant. Talen liggen mij minder; wetenschappen des te meer omdat het daar duidelijk wordt dat alles met alles te maken heeft: boeiend.”
Jan

Profiel Breed - Derde graad

Biotechnische Wetenschappen

Word ingenieur van de levende materie!

Troeven
 • Je krijgt een brede algemene en wetenschappelijke vorming.
 • Je leert analytisch denken.
 • Je verdiept je zowel in biologie, als in fysica en chemie.
 • Je doet labo-onderzoek.
 • Je bereidt je voor op een carrière in een nog steeds groeiende sector.
 • Slechts 7 scholen in Vlaanderen bieden deze studierichting aan.
 • Je kan 2 uur extra wiskunde kiezen of Engineering bijleren.
Toekomstperspectieven
 • Academische bachelor
  Bio-ingenieurswetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biologie, Geologie, Chemie, …
 • Professionele bachelor
  Agro- en biotechnologie
  Biomedische laboratoriumtechnologie
  Chemie
  Biowetenschappen
  Industriële Wetenschappen
  Lerarenopleiding
  Laborant
  Milieuopleidingen
 • Master
  Alle bijhorende masteropleidingen
Lessentabel Biotechnische Wetenschappen

Vakken

5e jaar

6e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

3u

Frans

2u

3u

Engels

2u

2u

Wiskunde

6u

6u

Biotechniek

3u

3u

Labo biotechniek

3u

3u

Toegepaste biologie

2u

2u

Toegepaste fysica

2u

2u

Toegepaste chemie

2u

2u

Vrije ruimte 1 pakket kiezen uit:

Wiskunde

2u

2u

Engineering

2u

2u

DIA derde graad - biotechnische wetenschappen
“Labowerk, voedselproductie, bierbrouwen, gentechnologie, plantkunde, ecologie, bacteriën: deze richting kan je gewoon niet samenvatten.”
Peter


Profiel Breed - Derde graad

Industriële Wetenschappen

Een moeilijke vraag daagt je uit om een oplossing te bedenken

Troeven
 • Je hecht belang aan een brede, algemene en theoretische ontwikkeling.
 • Naast de specifieke wetenschapsvakken krijg je ook een stevige basis wiskunde en talen.
 • Je wil nadenken over hoe iets werkt, hoe iets gebouwd wordt.
 • Je kan urenlang zoeken naar een oplossing.
 • Je bent gefascineerd door wagens aangedreven op waterstof of door kernfusie.
 • Je wil meer weten over de elementaire deeltjes waaruit alles is opgebouwd.
 • Een duurzame samenleving met intelligente materialen: dat is jouw wereld!
 • Je ziet de samenhang tussen natuurwetenschappen en industriële toepassingen.
 • Je kan nog 2 uur extra wiskunde kiezen.
Toekomstperspectieven
 • Academische bachelor
  Industriële Wetenschappen
  Ingenieurswetenschappen
  Wiskunde
  Natuurwetenschappen
 • Professionele bachelor
  Technologie
  Onderwijs
 • Master
  Industrieel of burgerlijk ingenieur
  Medische beeldvorming
  Lucht- en ruimtevaarttechnologie
  Elektronica en ICT
  Architectuur
Lessentabel Industriële wetenschappen

Vakken

5e jaar

6e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

3u

3u

Frans

2u

2u

Engels

2u

2u

Wiskunde

6u

6u

Technologische wetenschappen

9u

9u

Toegepaste chemie

--

2u

Toegepaste fysica

2u

2u

Toegepaste natuurwetenschappen

2u

--

Vrije ruimte 1 pakket kiezen uit:

Wiskunde

2u

2u

Engineering

2u

2u

DIA derde graad - industriële wetenschappen
“Je krijgt de kans om je technische kennis en creativiteit te gebruiken bij projecten: een uitdaging.”
Jef en Louis

Profiel Breed - Derde graad

Latijn-Wetenschappen

Er past meer in je hoofd dan je denkt

Troeven
 • Je breidt zowel je taalkundige als je wetenschappelijke kennis uit.
 • Je krijgt een algemene vorming via een brede waaier van theoretische vakken.
 • Je leert leren.
 • Je kweekt doorzettingsvermogen.
 • Je vergroot je creatieve en culturele competentie.
 • Je bestudeert theoretisch alle facetten van wetenschap.
 • Je kan kiezen voor extra wiskunde of Duits.
Toekomstperspectieven
 • Master
 • Academische bachelor
 • Professionele bachelor
Onze oud-leerlingen zijn
 • dokter
 • kinesist
 • leraar
 • ingenieur
 • advocaat
 • apotheker
 • vertaler
 • laborant
Lessentabel Latijn-wetenschappen

Vakken

5e jaar

6e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

2u

2u

Aardrijkskunde

2u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Frans

3u

3u

Engels

2u

2u

Wiskunde

4u

4u

Esthetica

1u

1u

Biologie

1u

2u

Chemie

2u

2u

Fysica

2u

2u

Latijn

4u

4u

Vrije ruimte 1 pakket kiezen uit:

Wiskunde

2u

2u

Duits

2u

2u

DIA derde graad - latijn-wetenschappen
“De wetenschappen worden duidelijk uitgelegd. Je krijgt zo een prima basis voor de studie geneeskunde.”
Sien

Profiel Breed - Derde graad

Wetenschappen-Wiskunde

Gezocht: echte bètamensen

Troeven
 • Je hecht belang aan een brede algemene ontwikkeling met een stevige basis wiskunde.
 • Je bent erg geïnteresseerd in wetenschappen en wiskunde.
 • Je verwerft wetenschappelijk en wiskundig inzicht.
 • Je kan je vastbijten in het zoeken naar een oplossing van een wetenschappelijk probleem.
 • Je kan 2 uur extra wiskunde volgen of nog Duits bijleren.
 • Als je wil nadenken hoe je de theorie in de praktijk kan zetten, dan volg je extra uren engineering.
Toekomstperspectieven
 • Academische bachelor en master
  Bio-ingenieurswetenschappen
  Biomedische Wetenschappen
  Ingenieurswetenschappen
  Chemie
  Biologie
  Fysica
  Geologie
  ...
 • Professionele bachelor
  Laboratoriumtechnologie
  Lerarenopleiding
  Biochemie
  Voeding
  Milieuzorg
Lessentabel Wetenschappen-Wiskunde

Vakken

5e jaar

6e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

2u

2u

Aardrijkskunde

2u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

4u

4u

Frans

3u

3u

Engels

2u

2u

Wiskunde

6u

6u

Esthetica

1u

1u

Biologie

1u

2u

Chemie

2u

2u

Fysica

2u

2u

Seminarie fysica

1u

-

Seminarie chemie

-

1u

Vrije ruimte 1 pakket kiezen uit:

Wiskunde

2u

2u

Duits

2u

2u

DIA derde graad - wetenschappen-wiskunde
“Zelf dingen kunnen uitzoeken en logisch denken in het seminarie wiskunde: da’s mijn ding.”
Lore

Profiel Gericht - Derde graad

Chemie

Waarom Mendeljev niet ontploft

Troeven
 • Je hebt veel interesse voor wetenschappen.
 • Je wil praktischer werken en ook je algemene vakken wil je ietsje minder zwaar.
 • Je houdt van onderzoek naar productieprocessen en nauwkeurigheid
 • De theorie van analytische en organische chemie en biochemie pas je toe in het labo.
 • Je leert oordeelkundig en veilig gebruik maken van apparatuur in het labo.
 • Je maakt alcohol, suiker, geurstoffen, … en je laat dingen (niet) ontploffen.
Toekomstperspectieven
 • Bachelor
  Biochemie
  Chemie
  Milieuzorg
  Procestechnologie
  Biomedische laboratoriumtechnologie
  Farmaceutische en bio-medische wetenschappen
  Voedings– en dieetkunde
Lessentabel Chemie

Vakken

5e jaar

6e jaar

Godsdienst

2u

2u

Geschiedenis

1u

1u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Nederlands

2u

2u

Frans

2u

2u

Engels

2u

2u

Wiskunde

3u

3u

Toegepaste biologie

1u

1u

Analytische chemie en lab

6u

6u

Chemische technologie en lab

4u

4u

Organische chemie en lab

4u

4u

Toegepaste fysica en lab

2u

2u

DIA derde graad - chemie
“Chemie is een richting voor mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur en in de mens, maar die niet uren aan theorie willen zitten, maar de richting willen beleven met hun handen.”
Vincent
Adres
Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 AARSCHOT

Tel. +32 16 56 70 59
info@damiaaninstituut.be
DIA
 • Sterk in technologie
 • Slim in wetenschap
 • Ondernemend in economie